Miljö och kvalitet

Fokuserad på kunden

Vi lägger ner stora resurser på att ständigt förbättra vårt arbete i alla delar av företaget. Genom att fokusera på våra kunders behov och önskemål arbetar vi med att hela tiden kvalitetssäkra våra processer och produkter. I vårt kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 har vi styrt hela kedjan från produktutveckling fram till färdig produkt, så att du som kund ska kunna känna dig trygg med våra produkter och tjänster.

Vi har en hög kompetens hos alla våra medarbetare och vi vidareutbildar alla för att säkerställa en fortsatt hög kompetens. Sälj och serviceorganisationen finns i hela Sverige och vår kundtjänst finns för att hjälpa dig som kund i små och stora frågor. Vi ser våra kunder som en av våra viktigaste resurser i vårt förbättringsarbete och tar gärna emot dina åsikter och önskemål om våra produkter och service ut till dig.

Miljöarbete – vår vardag

För oss på Rekal är miljöarbetet en naturlig del i vårt dagliga arbete. Vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 gör att vi på ett strukturerat sätt arbetar med alla miljöaspekter kring hur vi påverkar miljön.

Rekal har ända sedan företaget grundades 1987, arbetat intensivt för att ligga långt framme i strävan mot en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Vår ambition är att vara en föregångare i branschen när det gäller att ta fram bra miljöanpassade produkter och att hela tiden ligga före både lagstiftning och krav från miljömärkningsorganisationer.

Ett unikt beslut

Som ett av de första företagen i branschen har vi tagit det unika beslutet att helt avskaffa användandet av fosfater och fosforsyra i vår egen produktion.

Fosfor är ett utmärkt gödningsämne som gör så att det växer bra på våra åkrar. Fosforinnehållande produkter göder även våra sjöar och hav. Det leder t.ex. till oönskad algblomning och bottendöd i havsmiljön. Övergödning är ett av de allvarligaste hoten för Östersjön och för många fjordar på västkusten. För att rädda dessa unika marina miljöer måste utsläppen av fosfor minimeras drastiskt. En minskning av fosforutsläppen finns också med i Sveriges nationella miljömål.

Fosforinnehållande råvaror ingår i mycket stora halter i många rengöringsmedel för professionellt bruk. Rekal har därför tagit ett unikt beslut. Vi ska helt avskaffa användandet av fosfater och fosforsyra i våra egenproducerade produkter, för att på så sätt bidra till att rädda Sveriges vackra natur.

Med detta beslut driver vi t.o.m. utvecklingen mot fosforfria produkter längre än vad Svanen gör, som fortfarande tillåter användning av fosfater i begränsade mängder. Vi hoppas även att andra i branschen ser vårt goda exempel och följer efter.

Den 31 december 2012 har vi nått detta unika mål. Det är vi stolta över!

Miljömärkning

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla hela vårt produktsortiment, såväl nya produkter som de redan befintliga. I våra utvecklingsprojekt finns alltid miljöfokus med som en viktig del i processen.

Genom att ständigt arbeta med miljömärkning av vårt sortiment och sträva efter att ha miljömärkta produkter inom alla kategorier vill vi förenkla våra kunders val av produkter och samtidigt ta ansvar för hur vi påverkar miljön.

Bra Miljöval

Produkter märkta med Bra Miljöval är så skonsamma som möjligt för användaren och naturen. Främsta syftet med märkningen är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen.

För att en produkt eller tjänst ska få märkas med Bra Miljöval krävs att en lång rad miljökrav är uppfyllda. Kraven är absoluta, dvs det går inte att kompensera för ett område man är sämre på genom att vara bättre på ett annat.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs utan vinstintresse på uppdrag av regeringarna i de nordiska länderna.

De kriterier man måste uppfylla för att få märka produkter med Svanen tas fram av expertgrupper runt om i Norden och är bland de hårdaste miljökraven som finns i världen. Man tittar inte bara på att innehållet i produkterna skall vara miljövänligt. Även emballage, transporter och inte minst effektivitet beaktas. Redan idag har vi många produkter som är miljömärkta i vårt sortiment.

Miljöeffektiva transporter

Som en av marknadsledarna inom vår bransch bedriver vi en mycket transportintensiv verksamhet. Det är en utmaning att balansera kundkrav med miljöförbättringar, men vi kan stolt konstatera att vi genom åren har genomfört en mängd åtgärder som har minskat vår miljöpåverkan samtidigt som vi har höjt kvaliteten för våra kunder.

I vår bransch är det vanligt med både egna transportfordon och lokala lager över hela landet, vilket i många fall innebär både två och tre transporter för att varorna ska nå sin slutmottagare.

Sedan årsskiftet 2012/2013 har vi lagt de sista spåren av ett gammalt distributionssystem bakom oss och överlåtit alla våra varutransporter till professionella aktörer. Genom att upphandla miljöeffektiva frakter av aktörer som har en ständigt uppdaterad vagnpark och optimerad samlastning, minskar vi inte bara våra utsläpp utan vi höjer även kvaliteten mot våra kunder i form av snabbare leveranser och ökad spårbarhet.

Genom att alla våra varor numera direktlevereras till dig som kund ifrån ett och samma centrallager, ger det oss även möjlighet att koordinera och planera våra transporter utifrån en miljöeffektiv strategi.