Vi är specialister på hygien och rengöring

Rekals affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra disk-, rengörings- och desinfektionssystem för storförbrukare och professionell användning.

System bestående av produkter, doseringsutrustningar, utbildning och teknisk service som ger marknaden ”mesta värde för pengarna” under minsta möjliga miljöpåverkan.

Vår ambition är att vi ska vara en föregångare i branschen när det gäller att ta fram bra miljöanpassade produkter och arbeta på ett sätt som ger minsta möjliga påverkan på vår miljö.

Vår historia
Vår historia

Sedan 1987 har Rekal försett professionella användare med rengörings- och desinfektionssystem.

Arbeta på Rekal
Arbeta på Rekal

Som anställd på Rekal får du möjlighet att ingå i ett aktivt och engagerat team som präglas av framåtanda och viljan att lyckas.

För en ren miljö

Inom offentliga rum och inom sjukvård ställs mycket höga krav på god hygien. I vår nu globaliserade värld högre än någonsin. Sedan 1987 har vi försett våra kunder med effektiva rengörings- och desin-fektionssystem som genom egen forskning och produktionsutveckling ständigt har förädlats.

Att arbeta i vår bransch ställer höga krav på miljöansvar. Vi har därför sedan start varit föregångare att ta fram miljöanpassade produkter och är miljöcertifierade enligt ISO14001 – utan att för den sakens skull göra avkall på produkternas rengörings- och desinfektionseffekter. Det är vi stolta över.

 

Genom våra utbildningar förenklar och effektiviserar vi för dig som kund. Vi uppdaterar dem regelbundet, bland annat beträffande hur du effektivt doserar och om nyheter och förändringar inom våra produkters olika användningsområden. Det sparar både tid och pengar för dig.

Du är till för dina gäster. Vi är till för dig. Vi säkerställer att du arbetar effektivt med våra produkter och att du ska slippa stå utan. Det sistnämnda inte minst väsentligt i en vardag med högt ställda rengörings- och desinfektionskrav.

Välkommen till oss på Rekal!

Verksamhet i Europa och Sverige

Utöver vår verksamhet i våra Nordiska grannländer Norge, Danmark, Finland, Åland och Island, så finns vi även representerade i Estland, Lettland och i följande länder på Balkan: Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien och Hercegovina samt Montenegro.

Vi är idag ett av Sveriges ledande företag i branschen, vår kompetens och miljöinriktning har fört oss till en position som marknadsledare på den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn är vi under stark expansion, och har avtal med flera restaurang-, hotell och cateringkedjor.

Rekal är medlem i BPHR – Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring

Samverkan och informationsutbyte inom BPHR – ”där stora och små medlemsföretag tillsammans står för ca 80% av marknaden – syftar till att skapa trygghet för kunder och användare”.

Medlemskapet i BPHR markerar Rekals:

  • Kunskap om nu gällande och kommande lagstadgade krav
  • Engagemang och vilja att ta ansvar i miljö-, hälso- och hygienfrågor av betydelse för branschen
  • Höga ambitioner att följa gemensamt utarbetade policies och branschrekommendationer.