Servera ”Säker mat”

Att ha väl utarbetade rengöringsrutiner som ger ett mikrobiologiskt bra resultat är oerhört viktigt i storköksmiljöer. En avgörande faktor är också vilka rengöringsmedel och system som används. Inom området Storkök har vi på Rekal under många år utvecklat och tillverkat produkter och system för den nordiska marknaden.

Alla våra produkter, rengörings- och desinfektionssystem är av mycket hög kvalitet och svarar bl a upp mot de extremt höga hygienkrav som finns inom exempelvis sjukvård och är därmed också lämpade för storköksmiljöer. Utöver vårt egna produktsortiment för disk, tvätt, rengöring, hygien och desinfektion erbjuder vi även ett brett sortiment av tillbehör och utensilier för professionell användning.

Genom våra produkter och utbildningar är vi ett viktigt led för våra kunder att servera ”Säker mat”.

Service med regelbunden kvalitetssäkring

Av oss får du regelbundna besök där vi kontrollerar att dina system och utrustningar fungerar, samtidigt som vi säkerställer att medarbetarna har rätt hanteringskunskap för att uppnå ett optimalt slutresultat och driftsekonomi.

Våra utbildningar inom disk, tvätt, städ, hygien och egenkontroll – för bästa hygien och kostnadseffektivitet

Genom våra utbildningar ger vi dig kunskap om våra olika produkters funktioner och användningsområden, om våra driftsäkra doseringsutrustningar och hur du ska hantera och dosera dessa för att få bästa hygieniska resultat och driftsekonomi. Våra utbildningar kundanpassas efter just dina behov och önskemål.

Vårt webbaserade kvalitetssystem ger dig tillgång till flera verktyg på en gång, som alla underlättar din vardag och samtidigt ger dig full kontroll på spårbarhet och historik. Det ska vara enkelt att driva en säker restaurang.

Marknadens bästa driftsekonomi-miljövänligt

Genom våra driftssäkra doseringsutrustningar och vårt refillsystem av högkoncentrerade produkter erhåller du en mycket konkurrenskraftig slutprodukt, som förutom att den håller ner dina driftskostnader också värnar om miljön.

Som ett av de första företagen i branschen har vi tagit det unika beslutet att helt avskaffa användandet av fosfater och fosforsyra i våra egenproducerade produkter.

Vi erbjuder produkter för samtliga dina hygieniska behov och får vi förtroendet att leverera helheten erbjuder vi förmånligare villkor samtidigt som det förenklar din egen administration.

Vi hjälper dig att servera ”Säker mat” med hög driftsäkerhet och god driftsekonomi.