nilsoskar

Rekal förser livsmedelsindustrin med ett väl anpassat produktsortiment för rengöring, som tillsammans med vår höga kompetens inom området säkerställer en god hygien och en säker produktion.

En god hygien för ett optimerat produktionsresultat

Våra kunder finns inom en rad olika verksamheter såsom: bryggerier, slakterier, charkindustri, kebabtillverkare, fiskindustri, sylt och glasstillverkare. Det gemensamma för alla dessa verksamheter är det mycket höga hygienkrav som ställs för att få ett optimerat produktionsresultat.

Vårt sortiment som är anpassat för olika typer av rengöringsmetoder består av såväl skummande, alkaliska och sura ytrengöringsmedel som icke skummande CIP rengöringsmedel för tankar och slangar. Därtill erbjuds ett mycket kompetent sortiment av desinfektionsmedel.

För att du som kund ska kunna upprätta en god hygienisk standard i hela din verksamhet, erbjuder vi också ett brett sortiment av andra kvalitetsprodukter, såsom: livsmedelsgodkänt hygienpapper, skyddsutrustning, handskar och sopsäckar.

Titta gärna på filmen om vårt affärsområde industrihygien

Start typing and press Enter to search