Vårt viktigaste fokus: Du

sid-6_

 

Vi lägger ner stora resurser på att ständigt förbättra vårt arbete i alla delar av företaget. Genom att fokusera på våra kunders behov och önskemål arbetar vi med att hela tiden kvalitetssäkra våra processer och produkter. I vårt kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 har vi styrt kedjan från produktutveckling fram till färdig produkt, så att du som kund ska kunna känna dig trygg med våra produkter och tjänster.

Vi har en hög kompetens hos alla medarbetare och vi vidareutbildar alla för att säkerställa en fortsatt hög kompetens. Sälj- och serviceorganisationen finns i hela Sverige och vår kundtjänst finns för att hjälpa dig som kund i små och stora frågor. Vi ser våra kunder som en viktig resurs i vårt förbättringsarbete och tar gärna emot dina åsikter och önskemål om våra produkter och service ut till dig.

För oss är miljöarbetet en naturlig del i vårt dagliga arbete. Vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 gör att vi på ett strukturerat sätt arbetar med alla miljöaspekter kring hur vi påverkar miljön.

Rekal har sedan företaget grundades 1987, arbetat intensivt för att ligga långt framme i strävan mot en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Vår ambition är att vara en föregångare i branschen när det gäller att ta fram bra miljöanpassade produtker och att hela tiden ligga före både lagstiftning och krav från miljömärkningsorganisationer. Som ett av de första företagen i branschen avskaffade vi redan 2012 användandet av fosfater och fosforsyra i våra egenproducerande produkter.

Fosfor är ett gödningsämne som gör att det växer bra på våra åkrar, men fosforinnehållande produkter göder även våra sjöar och hav. Det leder till oönskad algblomning och bottendöd i havsmiljön. Övergödning är ett av de allvarligaste hoten för våra sjöar, vattendrag och havsområden. För att rädda dessa unika marina miljöer måste utsläppen av fosfor minimeras drastigt.

På REKAL är vi stolta över att vi inte bara talar om att vi måste agera, utan faktiskt gör konkreta saker som värnar vår miljö.

Med omtanke om miljön

sid-7_

Miljöeffektiva transporter

bilen-teknisk-service

Som en av marknadsledarna inom vår bransch bedriver vi en mycket transportintensiv verksamhet. Det är en utmaning att balansera kundkrav med miljöförbättringar, men vi kan stolt konstatera att vi genom åren har genomfört en mängd åtgärder som har minskat vår miljöpåverkan samtidigt som vi har höjt kvaliteten för våra kunder.

I vår bransch är det vanligt med både egna transportfordon och lokala lager över hela landet, vilket i många fall innebär både två och tre transporter för att varorna ska nå sin slutmottagare.

Sedan årsskiftet 2012/2013 har vi lagt de sista spåren av ett gammalt distributionssystem bakom oss och överlåtit alla våra varutransporter till professionella aktörer. Genom att upphandla miljöeffektiva frakter av aktörer som har en ständigt uppdaterad vagnpark och optimerad samlastning, minskar vi inte bara våra utsläpp utan vi höjer även kvaliteten mot våra kunder i form av snabbare leveranser och ökad spårbarhet.

Genom att alla våra varor numera direktlevereras till dig som kund ifrån ett och samma centrallager, ger det oss även möjlighet att koordinera och planera våra transporter utifrån en miljöeffektiv strategi.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla hela vårt produktsortiment, såväl nya produkter som de redan befintliga. I våra utvecklingsprojekt finns alltid miljöfokus med som en viktig del i processen.

Genom att ständigt arbeta med miljömärkning av vårt sortiment och sträva efter att ha miljömärkta produkter inom alla kategorier vill vi förenkla våra kunders val av produkter och samtidigt ta ansvar för hur vi påverkar miljön.

Bra Miljöval

Produkter märkta med Bra Miljöval är så skonsamma som möjligt för användaren och naturen. Främsta syftet med märkningen är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen.

För att en produkt eller tjänst ska få märkas med Bra Miljöval krävs att en lång rad miljökrav är uppfyllda. Kraven är absoluta, dvs det går inte att kompensera för ett område man är sämre på genom att vara bättre på ett annat.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som drivs utan vinstintresse på uppdrag av regeringarna i de nordiska länderna.

De kriterier man måste uppfylla för att få märka produkter med Svanen tas fram av expertgrupper runt om i Norden och är bland de hårdaste miljökraven som finns i världen. Man tittar inte bara på att innehållet i produkterna skall vara miljövänligt. Även emballage, transporter och inte minst effektivitet beaktas. Redan idag har vi många produkter som är miljömärkta i vårt sortiment.

Miljömärkning

stella-i-produktion

Läs vår Miljö- och kvalitetspolicy

Här kan du ta del av våra certifikat

Här hittar du tips samt vad Rekal gör för att minska miljöpåverkan.

220-801 exam   ,
OG0-093 exam   ,
MB6-703 exam   ,
200-120 exam   ,
300-115 exam   ,
CRISC exam   ,
2V0-620 exam   ,
1z0-434 exam   ,
LX0-104 exam   ,
1Z0-060 exam   ,
SSCP exam   ,
9L0-012 exam   ,
CCA-500 exam   ,
70-534 exam   ,
070-461 exam   ,
102-400 exam   ,
70-487 exam   ,
1V0-601 exam   ,
101-400 exam   ,
000-089 exam   ,
70-463 exam   ,
CAS-002 exam   ,
AWS-SYSOPS exam   ,
HP0-S42 exam   ,
70-462 exam   ,
350-018 exam   ,

Start typing and press Enter to search