1980

Rekalion AB startar sin verksamhet i Gnesta. De 15 anställda, VD´n och hela ledningsgruppen var samtliga tidigare anställda vid Reckitt Alkalion AB.
Under 1988 namnändrar Rekalion AB till Rekal Svenska AB.

Efter sitt första verksamhetsår redovisar Rekal en omsättning på 21,5 Msek och har under verksamhetsåret haft 27 anställda.

I oktober 1993 tilldelas Rekal Göteborgs stads miljöpris för disksystemet R-ett, ett slutet säkerhetssystem med ett unikt återvinningssystem för emballage.

Under åren 1995 och 1996 utökar Rekal sin marknadssatsning genom att etablera verksamheter i Norge, Estland och Lettland.

1990

För sitt 10:e verksamhetsår redovisar Rekal en omsättning på 53,8 Msek och har nu 46 anställda. Två år senare, ISO14001 certifierar Rekal sin produktionsanläggning i Gnesta.

Under 2001 inleder Rekal ytterligare satsningar i Norden genom att etablera sig via återförsäljare i Danmark och genom att inleda ett nytt samarbete med Nilfisk Advance AS gällande den Norska marknaden.

2006 utökas närvaron i Norden ytterligare genom att via återförsäljare etablera en verksamhet på Island. Under samma år tecknas även ett avtal med Soft Protector OY och Rekal får exklusiv rätt att tillverka och marknadsföra PHMG baserade desinfektionsmedel under varumärket Desisoft på den Svenska, Norska och Danska marknaden, liksom forna Jugoslavien.

2000

För sitt 20:e verksamhetsår redovisar Rekal en omsättning på 101 Msek och har nu 71 anställda.

Under 2007 etablerar sig Rekal på Balkan med säte i Bosnien-Hercegovina. Verksamheten med huvudkontor i Banja Luka omfattar marknadsföring och försäljning av disk-, rengörings- och hygiensystem i Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Hercegovina samt Montenegro.

Samma år utses Tomas Brucefors av styrelsen till ny Verkställande direktör.

Vidare fortsätter Rekal sin satsning inom offentlig marknad och är 2010 en av marknadsledarna i branschen. Rekal har nu avtal med 135 av landets 290 kommuner avseende leverans av disk-, rengörings- och desinfektionssystem.

2007

I mars 2011 förvärvas Ecowest AB för att ytterligare förstärka våra affärsområden sjukhushygien och livsmedelsindustri med teknisk hygienutrustning och desinfektionsprodukter.

Under 2012 införlivas verksamheten i Rekal.

Start typing and press Enter to search