För god vårdhygien

En stor andel av de vårdrelaterade smittorna och infektionerna kan undvikas genom kunskap och utbildning av sjukvårdspersonal samt genom bruk av rätt desinfektion- och rengöringsmedel.

För den enskilda patienten kan vårdrelaterad smitta innebära insjuknande i mycket svårbehandlade infektioner som kan medföra långvariga sjukdomsperioder. God vårdhygien borgar även för minskad användning av antibiotika och därmed minskad antibiotikaresistens.
En  annan del i arbetet med att förebygga smittspridning och infektioner är att säkerställa desinfektionsapparaturens funktion genom så kallad validering.

Rekal erbjuder en unik helhetslösning för att säkerställa medicinska hygienkrav

PRODUKTER OCH SYSTEM

Sedan 1987 har vi försett sjukvården med effektiva produkter och system för rengöring, desinfektion och sterilisering. Produkter och system som genom egen forskning och produktutveckling ständigt har förädlats och anpassats efter vårdhygieniska behov och krav.

Förutom egentillverkade kemikalier marknadsför och säljer vi också några av Europas mest kända varumärken inom desinfektion, bland andra Dr Weigert och Schülke Mayr.

UTRUSTNING

Som generalagent för franska Soluscope, italienska AT-OS och TECNO-GAZ samt finska Franke. Fyra aktörer som med sina endoskopidiskar, disk- och spoldesinfektorer samt autoklaver är världsledande inom sina segment, kan vi erbjuda högkvalitativa utrustningar som säkerställer vårdgivarens smittförebyggande arbete.

SERVICE

För att tillgodose myndigheter och marknadens krav och efterfrågan erbjuder vi kvalificerad teknisk service, underhåll och validering av endoskopidiskar, disk- och spoldesinfektorer samt autoklaver.