Välkommen till Rekal

Kontakta oss

Rapportera ett missförhållande i Rekals verksamhet (visselblåsning)

I enlighet med lagen (SFS 2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, har Rekal upprättat nedan rapporteringskanal för dessa ärenden. Läs mer här. 

RAPPORTERA HÄR