Bryggeri och industri

En god hygien för ett optimerat produktionsresultat.

Vi förser livsmedelsindustrin med ett väl anpassat produktsortiment för rengöring, som tillsammans med vår höga kompetens inom området säkerställer en god hygien och en säker produktion.

Höga krav kräver hög kvalitet

Våra kunder finns inom en rad olika verksamheter såsom: bryggerier, slakterier, charkindustri, kebabtillverkare, fiskindustri, sylt och glasstillverkare. Det gemensamma för alla dessa verksamheter är det mycket höga hygienkrav som ställs för att få ett optimerat produktionsresultat. Vårt sortiment som är anpassat för olika typer av rengöringsmetoder består av såväl skummande, alkaliska och sura ytrengöringsmedel som icke skummande CIP rengöringsmedel för tankar och slangar. Därtill erbjuds ett mycket kompetent sortiment av desinfektionsmedel.