Service och tjänster

Insikt ger trygghet

För att diskprocesserna ska kunna utföras på ett säkert och effektivt sätt krävs rätt kunskap. Våra utbildningar skräddarsys alltid, så att vi fokuserar på just dina behov, din utrustning och dina förutsättningar.

För att tillgodose myndigheternas och marknadens krav och efterfrågan erbjuder vi kvalificerad teknisk service, underhåll och validering av endoskopidiskar, disk- och spoldesinfektorer samt autoklaver.

Kontakta oss