Leverantörer

Inköp

Rekals inköpsorganisation besitter omfattande kunskaper om de produkt- och tjänsteområden som vi köper in t.ex. kemikalier, emballage, färdigvaror och logistik. Inköp och anskaffning hanteras i nära samarbete med marknadsorganisationen för att tillgodose våra kunders behov med utgångspunkt i de principer och regelverk som anges i våra rutiner och riktlinjer.

Är du intresserad av att bli vår leverantör? Kontakta oss via e-post: inkop@rekal.se

Kvalitet och hållbarhet

Rekal vill samarbeta med leverantörer som bidrar med kvalitet, innovation, hållbarhet och kostnadsbesparingar.

Vi strävar efter att styra och utveckla vårt företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi månar om hållbarhet genom hela värdekedjan och vi förväntar oss att våra leverantörer också gör det. Uppförandekoden är en viktig länk i våra leverantörssamarbeten.

Rekals uppförandekod som skall uppfyllas hittar du här:

Leveranser

I vår huvudstrategi ingår att äga transporterna och därmed förhandla om varupriser rena från andra kostnader. I förhandlings- och avtalssituationer tillämpar vi alltid leveransklausulerna under Incoterms 2010.

Faktura

Faktura skickas i PDF-format via e-post till: ekonomi@rekal.se

Vid frågor, kontakta ekonomiavdelningen på telefon 0158-339 00 eller
via e-post ekonomi@rekal.se

Rekal godtar inte några extra avgifter som administrationsavgift, expeditionsavgift och fakturaavgift.