Service och Tjänster

Service som kvalitetssäkrar er verksamhet

Vi förebygger akuta situationer genom att systematiskt arbeta med förebyggande service där vi utför funktionskontroller och byter förslitningsdelar.

Driftsäkerhet

Som kund till Rekal så får du regelbundna besök där vi kontrollerar att dina system och utrustningar fungerar. Vid besöket kontrollerar vi samtidigt din verksamhets standard gällande hygien & rengöring och går igenom fastställda rutiner, metoder och produktval samt att vi bedömer eventuella utbildningsbehov.

Akuta situationer

Om det ändå uppstår en akut situation så erbjuder vi en snabb inställelsetid och en av branschens absolut bästa akutservice.

Kompetens

Inom vår rikstäckande organisation har alla våra representanter en hög teknisk kompetens och är väl förtrogna med de flesta på marknaden förekommande diskmaskiner och tvättmaskiner. Våra representanter har även en mycket god produktkunskap inom rengöring, städ och lokalvård.

Vi arbetar hela tiden nära de ledande maskintillverkarna för att uppdatera vår organisation med tekniska nyheter och förändringar. Vidare utbildar vi kontinuerligt vår egen personal i olika disk-, tvätt och rengöringsprocesser samt i grundläggande produkt- och rengöringskemi.

Kontakta oss