Välkommen till familjeföretaget REKAL

På Rekal är vi sådana som delar med oss. Berättar och tipsar. Sådant vi lärt oss genom åren och som vi vet är riktigt bra för dig.
Det delar vi gärna med oss av.

En del kanske skulle kalla det för företagshemligheter. Det där som man inte bara ger bort, utan som man ska tjäna pengar på. Vi väljer att se det på ett annat sätt, som vi gör med så mycket annat på det här företaget. För oss handlar det om laganda. Att vi gör saker tillsammans som partners.

Det är så vi tror att vi på bästa sätt kan hjälpa våra kunder att utveckla sina verksamheter och få dem att skina varje dag. Både bokstavligt och bildligt talat.

Mikael Sälg VD

Vår historia

Vår historia börjar för många år sedan, då både behoven och synen på rengöring och framställning av produkter var helt annorlunda mot vad de är idag. Det som fortfarande är sig likt, är vårt stora hantverkskunnande. Det som är annorlunda, är det stora volymerna som vi idag med modern teknik kan producera och den kunskap vi under alla år samlat på oss och nu kan förmedla vidare till dig.

Verksamheter i Europa och Sverige

Utöver vår verksamhet i våra Nordiska grannländer Norge,  Island och Åland, så finns vi även representerade i Estland och Lettland. Vi är idag ett av Sveriges ledande företag i branschen, vår kompetens och miljöinriktning har fört oss till en position som marknadsledare på den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn är vi under stark expansion, och har avtal med ett antal restaurang-, hotell och cateringkedjor.

Rekals huvudkontor ritat av Ralph Erskine 1950-1952.

Rekal är medlem i BPHR –
Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring

Samverkan och informationsutbyte inom BPHR – ”där stora och små medlemsföretag tillsammans står för ca 80% av marknaden – syftar till att skapa trygghet för kunder och användare”.

Medlemskapet i BPHR markerar Rekals:

  • Kunskap om nu gällande och kommande lagstadgade krav
  • Engagemang och vilja att ta ansvar i miljö-, hälso- och hygienfrågor av betydelse för branschen
  • Höga ambitioner att följa gemensamt utarbetade policys och branschrekommendationer.