Välkommen till familjeföretaget REKAL

Sedan 1987 har Rekal varit en ledande leverantör till professionella storkök inom hotell- och restaurangbranschen, livsmedelsindustrin och sjukvårdssektorn. Vi har en lång erfarenhet av att tillhandahålla högkvalitativa produkter och system för hygien och rengöring.

I vår moderna produktionsanläggning i Gnesta arbetar vårt team med att kontinuerligt utveckla och tillverka innovativa produkter som är noggrant anpassade för den nordiska marknaden och dess höga krav på hygien och kvalitet.

Verksamheter i Sverige och Europa

Vi är ett av Sveriges ledande företag i branschen, vår kompetens och miljöinriktning har fört oss till en position som marknadsledare på den offentliga sektorn. Samtidigt expanderar vi kraftigt inom den privata sektorn och har etablerat avtal med flera framstående restaurang-, hotell- och cateringkedjor.

Utöver vår verksamhet Sverige finns vi även representerade i våra nordiska grannländer Norge, Island och Åland, samt i Estland, Lettland och Litauen.

Vår historia

Vår historia börjar för många år sedan, då både behoven och synen på rengöring och framställning av produkter var helt annorlunda mot vad de är idag. Det som fortfarande är sig likt, är vårt stora hantverkskunnande.

Det som är annorlunda, är det stora volymerna som vi idag med modern teknik kan producera och den kunskap vi under alla år samlat på oss och nu kan förmedla vidare till dig.

Rekals huvudkontor ritat av Ralph Erskine. Anno 1952.

Rekal är medlem i BPHR – Branschföreningen Professionell Hygien och Rengöring

Samverkan och informationsutbyte inom BPHR – ”där stora och små medlemsföretag tillsammans står för ca 80% av marknaden – syftar till att skapa trygghet för kunder och användare”.

Medlemskapet i BPHR markerar Rekals:

  • Kunskap om nu gällande och kommande lagstadgade krav
  • Engagemang och vilja att ta ansvar i miljö-, hälso- och hygienfrågor av betydelse för branschen
  • Höga ambitioner att följa gemensamt utarbetade policys och branschrekommendationer.