Skola och omsorg

Service som kvalitetssäkrar

Som marknadsledare inom segmentet skola och omsorg vet vi vad ni som arbetar där behöver för att kunna utföra ert viktiga arbete med att servera säker mat till våra barn och äldre.

Utbildning

Vi hjälper er att få kontroll över era hygien- och rengöringsprocesser.
Genom att utbilda dig och din personal ser vi till att ni har god kunskap om hur ni ska använda och dosera produkter på rätt sätt och till rätt område så att ni når ett optimalt slutresultat på ett ekonomisk fördelaktigt sätt.

Servicebesök

Av oss får ni regelbundna servicebesök där vi kontrollerar att era system och utrustningar fungerar, samtidigt som vi säkerställer att medarbetarna har rätt hanteringskunskap. På det viset kvalitetssäkrar vi er verksamhet och förebygger akuta situationer.

Driftsäkerhet

Genom våra driftssäkra doseringsutrustningar och högkoncentrerade produkter erhåller ni en mycket konkurrenskraftig slutprodukt, som förutom att den håller ner era driftskostnader också värnar om miljön.