Hotell och restaurang

Mer än bara produkter

Med vår totalservice spar du både pengar och tid. Tid som du i stället kan lägga på dina gäster.

Utbildningar

som säkerställer en god hygienisk standard och en säker arbetsmiljö

Genom våra utbildningar ger vi dig kunskap om våra olika produkters funktioner och användningsområden, hur du ska hantera och dosera dessa för att få bästa hygieniska resultat och driftsekonomi.

Våra utbildningar kundanpassas efter just dina behov och önskemål.

Teknisk service

som kvalitetssäkrar er verksamhet

Av oss får du regelbundna besök där vi kontrollerar att dina system och utrustningar fungerar, samtidigt som vi säkerställer att medarbetarna har rätt hanteringskunskap för att uppnå ett optimalt slutresultat och driftsekonomi.

Produkter och system

som ger låga driftskostnader och värnar om miljön

Genom våra driftssäkra doseringsutrustningar och vårt refillsystem av högkoncentrerade produkter erhåller du en mycket konkurrenskraftig slutprodukt, som förutom att den håller ner dina driftskostnader också värnar om miljön.

Vi hjälper dig att välja just de produkterna som är anpassade för dina högt ställda krav och behov. Dessutom lovar vi både snabba leveranser samt regelbundna servicebesök där vi kontrollerar din utrustning