Medic

För en trygg vårdmiljö

Vi har försett sjukvården med lösningar, system och förbrukningsmaterial sedan 1987. Vi har lärt oss vad du som arbetar inom vården behöver för att kunna utföra ditt viktiga arbete och vi vet vikten av att ha kontroll över hela kedjan – från att identifiera de optimala lösningarna för dig, tillhandahålla rätt varumärken till att erbjuda tjänster som utbildning, service och validering.

Vi hjälper dig hela vägen

Från förstudie, förslag till lösningar som passar din miljö och dina behov, utbildning för dig och din personal, till att tillhandahålla marknadens främsta varumärken. Vi kan också sköta validering, den regelbundna servicen samt förse dig med rätt förbrukningsmaterial. Allt från egentillverkade rengöringsmedel och kem till papper och påsar. Enkelt för dig. Tryggt för dina patienter. Precis vad en bra vård handlar om.

Insikt ger trygghet

Därför lägger vi stor vikt vid att lära känna våra kunders verksamhet, innan vi föreslår vilka lösningar vi tror passar. Vi har stor erfarenhet av de flesta olika vårdmiljöer; från den mindre tandläkarmottagningen till det stora sjukhuset. De lösningar vi presenterar utgår alltid från just dig och dina behov. I vissa uppdrag levererar vi isolerade produkter och tjänster – i andra tar vi ansvar för hela kedjan. För att diskprocesserna ska kunna utföras på ett säkert och effektivt sätt krävs rätt kunskap. Våra utbildningar skräddarsys alltid, så att vi fokuserar på just dina behov, din utrustning och dina förutsättningar.