Gigasept FF (new)

2 L
För desinfektion och rengöring av kirurgiska och övriga känsliga medicinska instrument inom sjuk- och tandvård.
Användningsområde

Speciellt anpassad för optiska och värmekänsliga endoskop samt för ultraljudsprober. Glutar- och formaldehydfritt desinfektions- och rengöringsmedel. Dokumenterad baktericid, fungicid, virucid och sporicid effekt. God materialfördragsamhet.

Kontakta oss