Testsmuts för diskdesinfektor

Browne Washer-Disinfector Test Soiled är utformad för att simulera nedsmutsning som naturligt förkommer vid användning i operationssal och som uppträder på ett liknande sätt som Edinburgh-testsmuts.

Kontakta oss