neodisher MediClean forte 5 L

neodisher® MediClean Forte är ett alkaliskt rengöringsmedel för manuell eller maskinell rengöring av kirurgiska instrument.
Kontaktperson

Kristian Bodin

Produktspecialist Medic
0158-339 52 kristian.bodin@rekal.se
Användningsområde

neodisher® MediClean Forte är ett alkaliskt rengöringsmedel för manuell eller maskinell rengöring av kirurgiska instrument inklusive MIS- instrument och mikroinstrument, flexibla endoskop, dentalinstrument inkl. handinstrument och vinklar, anestesiutrustning, behållare samt annan medicinsk utrustning.

Kontakta oss