neodisher MediClean forte 5 L

neodisher® MediClean Forte är ett alkaliskt rengöringsmedel för manuell eller maskinell rengöring av kirurgiska instrument.
Användningsområde

neodisher® MediClean Forte är ett alkaliskt rengöringsmedel för manuell eller maskinell rengöring av kirurgiska instrument inklusive MIS- instrument och mikroinstrument, flexibla endoskop, dentalinstrument inkl. handinstrument och vinklar, anestesiutrustning, behållare samt annan medicinsk utrustning.

Kontakta oss