EW 4 CIP

10 L
Alkaliskt rengöringsmedel för CIP-disk inom bryggeri/dryckes och livsmedelsindustrin. Avsedd för kalkrika vatten. Motverkar uppkomsten av ölsten, vinsten och kalkavlagringar.

Rengöringsmedel för CIP-disk och backdisk inom
bryggeri/dryckes och livsmedelsindustrin. Kan med
fördel användas i diskdesinfektorer. Redskap och
ytor ska efter avslutad rengöring grundligt sköljas av
med rent vatten.

Egenskaper
Produktblad

Kontakta oss