Carpo Rengöring & desinfektion

5 L
Flytande koncentrat för rengöring och desinfektion. För ytor, utrustning och skyddsutrustning inom livsmedelsindustri samt i storkök, sanitets- och offentliga utrymmen.

Användningsområde

För ytor, utrustning och skyddsutrustning inom livsmedelsindustri samt i storkök, sanitets- och
offentliga utrymmen.

Egenskaper

Flytande koncentrat för rengöring och desinfektion.
Verksamt ämne per 100g produkt:
Alkylbenzyldimetylammoniumklorid 8,6g

Egenskaper
Produktblad

Kontakta oss