EW 5 CIP

10 L
Starkt alkaliskt CIP-rengöringsmedel. För tankar, rörledningar och övrig tillverkningsutrustning i all livsmedelsindustri. Löser fett, stärkelse och protein.

Användningsområde

Rengöringsmedel för tankar, rörledningar och övrig tillverkningsutrustning. Redskap och ytor ska efter
avslutad rengöring grundligt sköljas av med rent vatten.

Egenskaper

Starkt alkaliskt CIP-rengöringsmedel med mycket goda rengörande egenskaper. Löser fett, blod,
stärkelse och proteiner. Har en ytavspännande tillsats som bidrar till att genomfukta ytan och öka diskeffekten.

Egenskaper
Produktblad

Kontakta oss