Välkommen till familjeföretaget REKAL

Vi är specialister på hygien och rengöring

Sedan 1987 har Rekal försett professionella användare inom storkök, restauranger och hotell med produkter och system för hygien och rengöring. I vår egen produktionsanläggning i Gnesta utvecklar och producerar vi produkter som är väl anpassade för den Nordiska marknaden och dess höga hygienkrav.

Som kund till Rekal får du inte bara tillgång till ett brett sortiment av kvalitetsprodukter, du får även tillgång till över 30 års erfarenhet och kompetens. Vi kan mycket mer än att bara skapa rent porslin. Vi vågar påstå att vi i detalj kan allt som har med rengöring att göra.

Utöver våra egenproducerade produkter erbjuder vi även ett brett sortiment av hygienpapper, redskap och engångsmaterial för professionell användning.

Av oss får du rätt kunskap och rätt verktyg för att kunna upprätta en god hygien och en säker arbetsmiljö.

Verksamheter i Europa och Sverige

Utöver vår verksamhet i våra Nordiska grannländer Norge, Island och Åland, så finns vi även representerade i Estland och Lettland.

Vi är idag ett av Sveriges ledande företag i branschen, vår kompetens och miljöinriktning har fört oss till en position som marknadsledare på den offentliga sektorn.

Inom den privata sektorn är vi under stark expansion, och har avtal med ett antal restaurang-, hotell och cateringkedjor.

Vår historia

Vår historia börjar för många år sedan, då både behoven och synen på rengöring och framställning av produkter var helt annorlunda mot vad de är idag. Det som fortfarande är sig likt, är vårt stora hantverkskunnande.

Det som är annorlunda, är det stora volymerna som vi idag med modern teknik kan producera och den kunskap vi under alla år samlat på oss och nu kan förmedla vidare till dig.

Rekals huvudkontor ritat av Ralph Erskine. Anno 1952.

Rekal är medlem i BPHR – Branschföreningen Professionell Hygien och Rengöring

Samverkan och informationsutbyte inom BPHR – ”där stora och små medlemsföretag tillsammans står för ca 80% av marknaden – syftar till att skapa trygghet för kunder och användare”.

Medlemskapet i BPHR markerar Rekals:

  • Kunskap om nu gällande och kommande lagstadgade krav
  • Engagemang och vilja att ta ansvar i miljö-, hälso- och hygienfrågor av betydelse för branschen
  • Höga ambitioner att följa gemensamt utarbetade policys och branschrekommendationer.